Időpont kérése
Fogászati diagnosztika Időpont kérése

Diagnosztika

Az Ön teljeskörű állapotfelméréséhez elengedhetetlen a részletes szájüregi vizsgálat. A rejtett problémák feltárásában a fogászati röntgen nyújt segítséget. Ezt követően állítjuk össze Önnel konzultálva a legmegfelelőbb kezelési tervet fogászati rendelőnkben, melyben javaslatot teszünk fogászati problémáinak megoldására.

 

Fogászati rendelőnkben számos modern diagnosztikai módszer áll Ön és orvosaink rendelkezésére, hogy az Ön teljeskörű állapotfelmérését elvégezhessük.

Az első vizithez minden esetben egy részletes szájüregi vizsgálat társul. A rejtett problémák feltárásában a fogászati röntgen nyújt segítséget. Ezt követően állítjuk össze Önnel konzultálva a legmegfelelőbb kezelési tervet, melyben javaslatot teszünk fogászati problémáinak megoldására

Fogászati rendelőnkben számos modern diagnosztikai módszer áll Ön és orvosaink rendelkezésére, hogy az Ön teljeskörű állapotfelmérését elvégezhessük.

Az első vizithez minden esetben egy részletes szájüregi vizsgálat társul. A rejtett problémák feltárásában a fogászati röntgen nyújt segítséget. Ezt követően állítjuk össze Önnel konzultálva a legmegfelelőbb kezelési tervet, melyben javaslatot teszünk fogászati problémáinak megoldására. 

Kezelési terv készítése

A szájüreg vizsgálatát és az állapotfelmérést követően, a röntgenfelvételek ismeretében orvosunk elkészíti Önnek az ingyenes kezelési tervet. Önnel minden esetben egyeztetünk, megbeszéljük a kezelési alternatívákat. 

Fő célunk az Ön fogászati igényeinek maximális kielégítése mind funkcionális, mind pedig esztétikai szempontból. A kezelési tervben részletesen ismertetjük a javasolt beavatkozások lépéseit, ütemezését és ezek várható költségeit. Ennek megbeszélése és elfogadása után kezdjük el a kezelést.

Fogászati röngten készítése


A fogászati röntgen elengedhetetlen kiegészítő diagnosztikai eszköz. Nagyon fontos olyan rejtett elváltozások felfedezésében, amelyek még a legalaposabb klinikai vizsgálatokkal sem állapíthatóak meg.

Ilyenek:

- a fogak egymás felé tekintő felszínén megindult szuvasodási folyamatok,
- régi fogtömés alatti szuvasodás – ún. secunder caries,
- fogágybetegségek során kialakuló mély gyulladásos reakciók,
- a csont sorvadása következtében kialakuló csonttasakok,
- egy nem tökéletes gyökértömés következtében kialakult krónikus gyulladásos góc a fog gyökerének a csúcsa körül,
- különböző szájüregi cisztás elváltozások.

A kóros folyamatokon kívül a röntgen alkalmas gyermekeknél a maradó fogak helyzetének meghatározására, felnőtteknél a még elő nem bújt bölcsességfogak vizsgálatára, a fogorvosi kezelések eredményeinek ellenőrzésére. Mindenképpen szükséges röntgenfelvételt készíteni gyökérkezelés előtt a gyökerek, gyökércsatornák számának, alakjának, elhelyezkedésének megállapítására, valamint gyökérkezelést követően a gyökértömés ellenőrzésére.

A fogászati röntgen alacsony sugárdózissal jár, kockázata minimális. Ön a saját védelmében ólommellényt visel a felvétel készítése során. Orvosaink és asszisztenseink elhagyják a helyiséget a felvétel idejére, ők ugyanis naponta számos röntgenfelvételt készítenek, ami nagyobb sugárterhelést jelent, és hosszabb idő elteltével károsíthatná a szervezetüket, ha a helyiségben maradnának.

Kérjük, mindig számoljon be orvosunknak arról, ha Ön babát vár, vagy ennek akár a gyanúja is fennáll. Ebben az esetben, különös tekintettel az első három hónapra, nem használunk röntgent.

A dr. Hátsági Implant Fogászat rendelőiben kis röntgenfelvételek készítésére alkalmas Trophy típusú röntgengép áll az Ön rendelkezésére. A kisméretű felvételen (gyökércsúcs körüli, periapikális röntgenen) csak egy, vagy néhány fog, illetve azok gyökerei és a környező részek látszódnak.

A nagy röntgenfelvételen (panoráma röntgen) "kiterítve" látható mindkét állcsont az összes foggal és egyéb képletekkel. Ezt a röntgentípust extraorális – azaz szájon kívüli – röntgennek nevezzük. Készítése során a röntgenfilm a sugárforrással együtt az Ön feje körül körbe mozog, tehát a röntgenfilmet nem kell szájba helyezni a felvétel során.

Részletes szájüregi vizsgálat
(állapotfelmérés és szájüregi daganatszűrés)

Az első személyes konzultáció alkalmával fogorvosunk célzottan tesz fel olyan kérdéseket Önnek, melyek alapján fogászati problémáiról, szokásairól (étkezés, beszéd, mimika), habitusáról (munkahelyi stressz, éjszakai fogcsikorgatás), esetleges betegségeiről (szív- és érrendszeri betegségek, légzőszervi elváltozások, cukorbetegség, fertőző betegség, allergia) szerezhet információt. Ez segíti orvosunkat a pontos diagnózis felállításában, ami elengedhetetlen feltétele a megfelelő kezelésnek.

Fizikális vizsgálat során fogorvosunk tájékozódik fogai, ínye, a környező lágyrészek, a teljes szájüreg illetve az extraorális (szájon kívüli) területek állapotáról. Rendelőnkben minden fogászati ellenőrzés egyben daganatos szűrővizsgálat is. Ez nagyon fontos, hiszen az idejében felfedezett betegség jó százalékban gyógyítható. A vizsgálatok alapján fogorvosunk a legmegfelelőbb kezelési tervet tudja személyre szabottan összeállítani az Ön számára.

A fogászati szűrővizsgálatot félévenként javasoljuk.