Időpont kérése

Gyökérkezelés-Endodoncia

A gyökércsatornában lévő baktériumok károsító hatásának következményeként gyulladásos folyamatok indulnak be, melyek fogvesztéssel is járhatnak!

Előzze meg, látogasson el székesfehérvári fogászati rendelőnkbe.

Fogászati rendelőnkben számos modern diagnosztikai módszer áll Ön és orvosaink rendelkezésére, hogy az Ön teljeskörű állapotfelmérését elvégezhessük. Az első vizithez minden esetben egy részletes szájüregi vizsgálat társul. A rejtett problémák feltárásában a fogászati röntgen nyújt segítséget. Ezt követően állítjuk össze Önnel konzultálva a legmegfelelőbb kezelési tervet, melyben javaslatot teszünk fogászati problémáinak megoldására.

Az endodoncia a fogászat azon szakterülete, amely a fogbél illetve a foggyökér körüli szövetek (periapicalis tér) megbetegedéseinek megelőzésével, a már kialakult elváltozások kezelésével foglalkozik. Gyökérkezelés alatt a pulpakamrában és gyökércsatornában helyet foglaló ér- idegképletek, azaz a pulpa eltávolítását értjük. Ezt követi a gyökértömés, amely a visszamaradó csatorna tömőanyaggal való kitöltését jelenti.

Fogászatunkon a gyökérkezelést magasan képzett és tapasztalt gyökérkezelés-specialista, más néven endodontus, valamint hozzáértő asszisztensek végzik a legmodernebb technikai és tökéletes higiéniai háttérrel.

A fogbél gyulladásának tünetei

Fájdalom, mely bizonyos ingerek (hideg, édes étel) hatására jelentkezik, és az inger megszűnése után a fájdalom is elmúlik. A fájdalmat okozó fog általában jól meghatározható. Súlyosabb esetben a fájdalom spontán is jelentkezhet, akár több órán át tarthat, kínzó jelleggel, és a fájdalom forrása már nem olyan biztonságosan körülhatárolható.

A fog elszíneződése – elhalt pulpájú fog esetében alakulhat ki. Az ilyen fog sem hidegre, sem elektromos ingerre nem reagál. Ráharapáskor jelentkező fájdalom – akkor jelentkezik, ha a gyulladás már nemcsak a fogbelet érinti, hanem átterjedt a gyökér körüli képletekre is.

Legtöbbször a pulpa minden különösebb tünet nélkül elhal, Ön észre sem veszi. Ezután előfordulhat azonban, hogy egy nagyobb darab letörik a fog koronai részéből. Az esetek legnagyobb részében ilyenkor sem érezhető semmilyen fájdalom, hiszen a fog már nem él. A korona törése tehát a pulpaelhalás következménye és egyik jele. Ilyen esetben haladéktalanul keresse fel endodontus specialistánkat, aki gyökérkezeléssel megmentheti fogát, és akár élpótlással, porcelán héjjal vagy koronával felépítheti annak hiányzó részét.

A gyökérkezelés a következő esetekben javasolt, ha

- a mély szuvasodás elérte a pulpakamrát, és a baktériumok befertőzték a pulpát - ez fájdalommal és hidegérzékenységgel jár,
- a pulpakamra ütés, baleset következtében megnyílt,
- a fog elhalt (amit vitalitásvizsgálattal határozunk meg), gyökérkezelés indokolt még akkor is, ha a fog tünetmentes, vagy csak enyhe, időszakos fájdalmat okoz, illetve melegre érzékeny,
- a pulpa gyulladása esetén,
- a pulpakamrán belül az ér- és idegképletek felszívódtak (ezt röntgenfelvétellel tudjuk megállapítani),
- intrapulpalis csap behelyezését megelőzően – intrapulpális csapra akkor van szükség, ha a fog koronai része annyira tönkrement, hogy nem képez megfelelő támasztékot a tömés vagy korona számára. Ilyenkor csapot vezetünk a fogbél üregébe. Ez megfelelő támasztékot biztosít a tömés számára, koronák készítésekor a csonk felépítésére.
- fogágybetegségek esetén,
- korona készítésekor, amennyiben olyan mennyiségű foganyagot kell eltávolítani, hogy megnyílik a pulpakamra,
- drága protetikai munkát tervezünk, és bizonytalanok vagyunk a fog vitalitását illetően.

A gyökérkezelés ellenjavallata

Gyermekek maradó fogait mindaddig nem gyökérkezeljük, amíg be nem fejeződött azok teljes kifejlődése, a gyökércsúcs szűkülése. Fejlődésüket befejezett fogaknál valójában csak relatív ellenjavallatokról beszélhetünk, ugyanis elméletileg minden fog alkalmas a gyökérkezelésre.

Relatív ellenjavallat

- nem megfelelő egészségi állapot – súlyos, krónikus betegség fennállása
- rossz szájhigiénia
- fokozottan görbült gyökerek – főleg bölcsességfogak esetében
- gyökértörés fennállása
- olyan mennyiségű foganyaghiány esete, amikor a fog a gyökérkezelés után sem állítható helyre
- a fog tartószerkezetének károsodása, fogágybetegség miatt kilazult fogak esetén – ilyenkor először a fogágybetegséget kell gyógyítanunk. Ha a kezelés sikeres, akkor megszűnik a fog mozgathatósága, és a gyökérkezelés kivitelezhető.

A gyökérkezelés menete


Gyökérkezelés nem végezhető a fogról készült röntgenfelvétel nélkül. A felvétel segítségével tájékozódhatunk a gyökércsatornák számáról, azok lefutásáról, alakjáról. Röntgenfelvétel mellett még szükséges a fog vitalitásának a leellenőrzése is, hogy a fog élő vagy elhalt-e. Gyökérkezelésre mind élő, mind elhalt fogak esetén sor kerülhet.

A beavatkozás minden esetben helyi érzéstelenítésben történik, tehát fájdalommentes. Amennyiben a pulpa gyulladt, az érzéstelenítés nehézségekbe ütközhet. Ilyenkor gyógyszeresen töméssel lezárjuk a pulpakamrát, és a következő alkalommal kerül sor a kezelésre.

Ha a feltételek adottak - ki tudjuk szárítani a gyökércsatornát és elegendő idő áll a rendelkezésünkre - a kezelés egy ülésben elvégezhető. Ez általában csak az egy gyökércsatornával rendelkező fogaknál valósul meg (metsző- és szemfogak többsége), míg a többcsatornásoknál (kis- és nagyőrlők) két ülésben végezzük a beavatkozást.

Elektronikus bemérő eszköz, apex (gyökér) lokátor segítségével határozzuk meg a munkahosszt. Az eszköznek számos előnye van: gyors, nincs újabb sugárterhelés, ezért kismamáknál is alkalmazható, valamint jóval pontosabb, mint a radiológiai gyökércsatornahossz meghatározás. A munkahossz meghatározása után következik a gyökércsatorna fertőtlenítése, tisztítása, a baktériumok számának csökkentése. Ezt követi a csatorna tágítása, ami rendelőnkben a korszerű gépi tágítóval, endomotorral történik. 

A kellő mértékben feltágított és kitisztított csatornát steril papírszálakkal kiszárítjuk. Ha a gyökércsúcson túlra terjedt gyulladás, vagy egyéb okok miatt a csatornát nem tudjuk kiszárítani, akkor gyógyszeres töméssel (Ca(OH)2 tartalmú pasztával) töltjük fel, majd ideiglenes töméssel zárjuk a következő alkalomig. Ha a fennálló gyulladást megszüntettük, a megfelelő feltételek jelenlétében (tökéletesen kiszárítható csatorna) végleges töméssel zárjuk le a gyökércsatornát.

A csatorna szárítását a gyökértömés követi. Erre a célra egy kitűnő, természetes alapanyagú polimer gyökértömést használunk. Nem toxikus, egyes kutatások szerint antimikrobiális hatású, gátolja a baktériumok szaporodását. Ez az anyag (a guttaperchacsúcs) elnyeli a röntgensugarakat, ezért a röntgenfelvételen röntgenárnyékot ad, így a munka befejeztével ellenőrizni tudjuk a gyökértömés pontosságát. 

A tömés befejeztével kontrollröntgent készítünk a rendelőnkben található röntgenkészülék segítségével, így fogorvosunk azonnal értékelni tudja a munka eredményét.

A gyökértömött fogak ellenőrzését félévenként javasoljuk.

Gyökértömés után néhány napig fájdalom jelentkezhet, ami egy enyhe gyulladás következtében alakul ki. Ekkor ugyanis a gyökértömésből felszabaduló anyagok, és az oxigénmentes környezet hatására az esetlegesen élve maradt baktériumok is elpusztulnak, és ez okozhat egy minimális helyi gyulladást. A fog pár nap elteltével teljesen panaszmentessé válik.

Miért kell gyökérkezelést alkalmazni?


Gyökérkezelés nélkül a pulpakamrában/gyökércsatornában lévő baktériumok elkezdik lebontani a pulpa szövetét. Ilyenkor olyan bomlástermékek szaporodnak fel, amelyek pl. melegben tágulnának, de a szűk helyen nem tudnak, és így érzékenységet, fájdalmat okoznak. A baktériumok károsító hatása nem korlátozódik kizárólag a pulpára.

A gyökércsúcs végén levő nyíláson keresztül kijutnak a foggyökér körüli szövetekbe, és ott gyulladásos folyamatokat indítanak el. Ennek a későbbiekben számos súlyos következménye lehet, akár fogelvesztéssel is járhat. Ezért nagyon fontos az idejében elvégzett gyökérkezelés.

A gyökércsatornák feltágítását a gyökértömés követi. Ez a munkafázis szintén elengedhetetlen. A gyökérkezelt fogak elveszítették az ellátásukat biztosító érképleteket, ezért idővel kiszáradnak, és a gyökerek könnyen megrepednek, eltörnek. A gyökértömés fokozza a gyökerek ellenállóképességét, csökkenti a törés kialakulásának valószínűségét.

Feltétlenül szükséges tehát a csatornákat teljesen kitisztítani (szövettörmelékektől, gyulladásos termékektől, baktériumoktól és mindennemű fertőzött szövettől), majd ezt követően hermetikusan lezárni, hogy ne alakulhasson ki további gyulladás a gyökerek körül, valamint megakadályozzuk a fogtörést.

A gyökérkezelés sokszor a legnehezebb fogorvosi feladatok egyike. Türelmet, pontosságot, precíz eszközöket, és sok időt igényel.

A dr. Hátsági Implant Fogászaton képzett és tapasztalt gyökérkezelés-specialista végzi a gyökérkezelést, biztosítva a fájdalommentes beavatkozást és az Ön kényelmét a kezelés alatt.

Gyökérkezelt fogak fehérítése

 

Vissza